Aleksander T. Bieguński                  ATBceramics

Publikacje, wykłady

 


"Czwartki Ceramiczne"  Związku Ceramików Polskich, CPK Warszawa:

 "Moje Indie", 2016

"Etiopia z ceramiką w tle", 2017

Biblioteka na Bielskiego, Warszawa:

"Etiopia z ceramiką w tle", 2018

"Ceramika- jak to się robi", 2018

"Islandia. Zimowe opowieści", 2018

"Indie",2019

"Łączymy światy w bibliotece" - dyskusja moderowana, 2019

Radio Dla Ciebie, Popołudnie RDC: Etiopia z ceramiką w tle, 2018

"Czym jest raku" Magazyn Sąsiedzi nr 40, 2017

"Ceramiczna egzotyka Etiopii" Szkło i Ceramika nr 3/2018